Aire-Cuf®气囊气管切开插管


产品分类

Product Groups

Aire-Cuf®气囊气管切开插管

适用于长期依赖呼吸器的患者,气道必须封闭的患者,采用高容低压气囊,全硅胶制造,柔软舒适是其特点,固定翼柔软舒适、顺应性佳,可减低对造口之刺激,内建15mm ISO标准可旋接转头,可重复消毒使用。

产品代号

规格

内径(I.D. mm)
外径(O.D. mm)
长度(mm)

750150

5.0  

7.4
60.0 

750160

6.0 
8.8
70.0

750170

7.0
10.0
80.0

750180

8.0
11.0 
88.0

750190

9.0
12.3
98.0 
750195
9.5
13.3
98.0